Vackert om kroppen – lästips på semestern

“Patterns of inertia reflect the ways in which we hold ourselves in the world, revealing how we have become conditioned by our life experiences  (…) As these patterns develop, our options for movement and choice become lost, reflecting the fixed positions we may have adopted for relf-regulation, protection and balance” Michael Kern i Wisdom in the Body.

Wisdom in the Body är ursprungligen skriven ur ett kraniosakralt perspektiv, men det finns mycket intressant att läsa för den som är intresserad av kroppen, oavsett inriktning. För mig är Michael Kerns beskrivning av hur kroppen fungerar grunden i mitt arbete och det finns mycket gemensamt med Marion Rosens kroppsfilosofi, även om hon inte beskrev Rosenmetoden ur ett detaljerat fysiskt perspektiv. Byt ut Inertia mot Tension och de beskriver båda hur vår kropp och väsen är ett 🙂

BOT-avdrag för bättre hälsa

Kroppsterapauternas yrkesförbund, där Rosenterapeuter ingår, driver just nu en kampanj för att möjliggöra avdrag för  t ex kroppsbehandlingar liknande ROT och RUT. Detta skulle innebära att fler människor i Sverige skulle få råd att ta hand om sin kropp. Skriv på deras lista om du vill stödja detta 🙂

http://www.kroppsterapeuterna.se/bot.html