Vetenskaplig studie om Rosenmetoden visar positiva resultat!

Äntligen är den vetenskapliga studie som Riitta Hoffrén-Larson, Karolinska Institutet, arbetat med sedan 2008 klar! Den visar på positiva resultat för de klienter som varit med i studien. Av 64 deltagande klienter upplevde nära 80% Mycket stor/Stor nytta av behandlingen. Ca 15 % upplevde Ganska stor nytta. Ca 5 % upplevde Måttlig/Någon/Nästan ingen/Ingen nytta.  Studien kommer att publiceras i Journal of Alternative and Complementary Medicine En artikel om studien finns också publicerad i Friskvårdsmagasinet April 2014 (se bild). Läs o njut! Jag hoppas att detta kan leda till att fler människor blir medvetna om Rosenmetodens kraft i att ge ökad livskvalité 🙂

Rosenmetoden forskning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Current day month ye@r *