Rosenmetoden Göteborg

Behöver du en lugn stund med dig själv?

Det är lätt att tappa bort sig själv, vem man är och vad man egentligen vill när man inte ger sig tid eller möjlighet att känna efter hur det verkligen är i kroppen och sinnet.

Rosenmetoden är en varsam, inkännande beröring som syftar till att lösa upp muskelspänningar i kroppen. Du får en lugn och stilla stund där du får möjlighet att nå djupt in i dig själv, där svaren vi söker om oss själva ofta finns.

Rosenmetoden kan vara ett alternativ till massage

En del av de klienter som kommer till mig har tidigare sökt hjälp för sina spänningar eller muskelsmärtor genom t ex massage-, osteopati-, naprapati-behandling men det har varit för smärtsamt för deras kropp. Känner du igen detta kan Rosenmetoden vara ett alternativ eftersom det är en mjuk behandling som inte forcerar kroppens strukturer med kraft.

Om Rosenmetoden

Forskning visar att Rosenmetoden kan ge:

 • Förbättrad psykisk hälsa
 • Förbättrad fysisk hälsa
 • Ökad medvetenhet om sambandet mellan kropp, känslor och tankar
 • Stöd i personligt växande
 • Utökad kraft att genomföra livsförändringar

Användningsområden:

Rosenmetoden kan vara ett alternativ för dig som:

 • Lider av fysisk smärta
 • Har muskelspänningar eller hållningsproblem
 • Lider av sömnlöshet eller trötthet
 • Har svårt att slappna av i en stressad vardag
 • Vill uppnå större kroppsmedvetande
 • Söker ett bättre välbefinnande och ökad självkännedom
 • Söker en fysisk eller känslomässig förändring

Tystnadsplikt

Som Rosenterapeut och medlem i Kroppsterapeuternas yrkesförbund har jag tystnadsplikt. Allt som sägs eller händer under en behandling stannar mellan dig och mig.

När passar inte Rosenmetoden

 • Vid psykisk sjukdom eller psykos
 • Om du är i en akut livskris, då behövs ibland muskelspänningar/försvar för att du skall kunna fungera i livet
 • Vid akut sjukdomstillstånd, direkt efter en operation eller vid större skador.
 • Vid allvarliga sjukdomar som hjärt -& kärlsjukdom.
 • Om du är gravid under de tre första månaderna är det heller inte lämpligt.
 • Vid missbruk av alkohol, droger och medicinering av stark psykofarmaka.
 •  Behandling ges inte till barn, du bör vara myndig och leva ett självständigt liv ”stå på egna ben”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Current day month ye@r *